К


Кабалатæ - Кабаловы
Кабонтæ - Кабоновы
Кадæккатæ - Кадаковы
Кадитæ - Кадиевы
Кадатæ - Кадаевы
Кадохтæ / Хъæдохтæ - Кадоховы
Кадыртæ - Кадировы
Казимтæ - Казимовы
Казинтæ - Казиновы
Калæгкатæ - Калагковы
Калитæ - Калиевы
Калмантæ - Калмановы
Калотæ - Калоевы
Калутæ - Калуевы
Карготæ - Каргоевы
Кармантæ - Кармановы
Карсантæ / Карсанатæ - Карсановы, Карсанашвили, Карсанишвили
Картантæ - Картановы
Картотæ - Картоевы
Карцатæ / Адотæ - Карцаевы, Адоевы
Касатæ - Касаевы, Касашвили, Касошвили
Кастантæ - Кастановы
Кассахтæ - Касаховы
Катаутæ - Катаевы
Кацантæ - Кацановы
Качилатæ - Качиловы
Кæлуатæ - Калуаевы
Кæлухтæ - Калуховы
Кæмæдзатæ - Камадзовы
Кæркуыстæ - Каркусовы, Каркусашвили, Каркузашвили, Каркузошвили
Кæсæбитæ - Касабиевы
Кæсойтæ - Касоевы, Касошвили
Кæчылатæ - Качилаевы
Кеметæ - Кемеевы
Кендзетæ - Кендзеевы
Керментæ - Керменовы
Кертантæ - Кертановы
Кертибастæ - Кертибасовы
Кертибийтæ - Кертибиевы
Керчелатæ / Керцелатæ - Керчелаевы, Керчилаевы, Керцелаевы
Кетойтæ - Кетоевы
Киазумтæ - Киазумовы
Килагатæ - Килагаевы
Ккойтæ - Ккоевы
Кличетæ - Кличевы
Кабегкатæ / Хъохъотæ - Кобегковы
Кобестæ - Кобесовы, Кобесашвили
Кобоцтæ - Кобоцовы
Кобылтæ - Кобловы
Когкатæ - Когкаевы, Когкашвили
Кодзыртæ / Козыртæ - Козыревы
Козатæ- Козаевы, Козашвили
Кокайтæ - Кокаевы, Кокашвили, Кокиашвили
Коккатæ - Коккаевы
Кокийтæ - Кокиевы
Кокойтæ / Кокуатæ - Кокоевы, Кокошвили
Колытæ / Колитæ - Колиевы
Коммонтæ - Коммоновы
Корбестæ - Корбесовы, Корбесашвили
Кортиатæ - Кортиевы, Кортишвили, Кортиашвили
Костантæ - Костановы
Котолитæ - Котоловы, Котолиевы, Котолишвили, Котолашвили
Котылатæ / Котылтæ - Котлаевы, Коталовы
Коцайтæ - Коцаевы
Коцтæ / Коштæ, Костæ - Кочиевы
Коцкионтæ / Кочкионтæ - Кочкионовы, Кацкионовы
Коцкитæ - Коцкиевы
Коцойтæ - Коцоевы
Коцылатæ - Коцловы
Кочоратæ - Кочоровы, Кочорашвили
Кочитæ - Кочиевы
Кочынатæ - Коченовы
Кочысатæ - Кочисовы
Куджатæ / Кудзатæ - Куджаевы, Кудзаевы, Кузаевы
Кужантæ / Кудзантæ - Кужановы, Кудзановы, Кузановы
Куллитæ - Куллиевы
Кукитæ - Кукиевы
Куситæ - Кусиевы
Кусуртæ - Кусуровы
Куцукгæ - Куцуковы
Кучитæ - Кучиевы
Куыдатæ - Кудаевы
Куыдзæгтæ - Кудзаговы
Куыдзантæ - Кудзановы
Куыдзатæ - Кудзаевы
Куыдзетæ / Къудзитæ - Кудзиевы, Кудзишвили
Куызилтæ - Кузиловы, Кузилашвили
Куыдзойтæ - Кудзоевы, Кудзошвили
Куымæриттатæ - Кумаритовы, Кумариташвили
Куырттатæ - Куртаевы, Курташвили, Куртаули
Куырмиатæ - Курмаевы, Курмиевы, Курмашвили, Курмиашвили
Курцитæ - Курциевы
Курцкиатæ - Курцкиевы
Кусуатæ - Кусваевы
Куситæ - Кусиевы
Куталтæ - Куталовы
Куытатæ - Кутаевы
Куцитæ - Куциевы
Кцойтæ - Кцоевы


Къ


Къабертæ - Каберовы, Каберашвили
Къаболатæ - Каболовы
Къадзатæ / Къажтæ - Кадзаевы, Каджаевы, Кажашвили
Къадзтæ - Кадзовы
Кадзитæ - Кадзиевы
Къазатæ - Казаевы
Къалатæ - Калаевы, Калашвили
Къалисатæ - Калисовы
Къаматæ - Камаевы
Къарджиатæ - Каргиевы
Къацитæ - Кациевы
Къацкитæ - Кацкиевы
Къæбиатæ - Кабиевы
Къæбойтæ - Кабоевы
Къæбултæ - Кабуловы, Кабулашвили
Къæбыртæ - Кабировы
Къæбысты - Кабисовы, Кабисашвили
Къæдзилтæ - Кадзиловы, Кадзилашвили, Кажилашвили
Къæлхидтæ - Калхидов, Калхидашвили
Къæлухтæ - Калуховы
Къæндзæгтæ / Зæнгиатæ - Кандзаговы
Къæцæлтæ - Кацаловы
Къелойтæ / Кълойтæ - Келоевы,Клоевы
Къеуростæ - Кевросовы
Къибиртæ - Кибировы
Къизилтæ - Кизиловы
Къизинтæ - Кизиновы
Къмбиатæ - Кмиевы
Къназатæ - Казовы
Кънататæ - Кнатовы, Канатовы
Къобалатæ - Кобалаевы,
Кобаловы
Къодотæ - Кодоевы,
Кодошвили
Къозойтæ / Къзойтæ - Кзоевы
Къозонтæ - Козоновы, Козонашвили, Козанашвили
Къолотæ - Колоевы
Къомайтæ - Комаевы
Къомехтæ - Комеховы
Къоммайтæ - Коммоевы
Къондохатæ - Кондохаевы, Кондоховы
Къорантæ - Корановы
Къоратæ - Кораевы, Корашвили
Къорнатæ - Корнаевы
Къосатæ - Косаевы
Къосиратæ - Косираев, Косировы
Къостантæ - Костановы
Къостæ - Косовы
Къохатæ - Кохаевы
Къочитæ - Кочиевы
Къубалтæ - Кубаловы
Къубузтæ - Кубузовы
Къудухтæ - Кудуховы, Кудухашвили
Къуманатæ - Кумановы
Къубустæ - Кубусовы
Къуезертæ - Квезеровы, Кве-
зерашвили
Къудзойтæ - Кудзаевы
Къумукатæ - Кумуковы
Къундухатæ /Къуындыхатæ/ - Кундуховы. Кундухашвили
Къусратæ - Кусраевы, Кусрашвили
Къусуртæ - Кусуровы
Къутæртæ - Кутаровы, Кутарашвили
Къуызилтæ - Кузиловы
Къуыллытæ - Кулиевы
Къуылыхтæ - Кулуховы, Кулухашвили
Къуымæллæгатæ - Кумаллаговы
Къуымсиатæ / Къуымситæ - Кумсиевы, Кумсишвили
Къургьостæ - Кургосовы

На главную страницу

 

Hosted by uCoz